KAIKU – Osallisena Kouvolassa – osallistamista sisällöntuotannon ja kohtaamisten kautta

Hankkeessa on työllistetty pitkäaikaistyöttömiä nuoria ja maahanmuuttajia sisällöntuottajiksi Kouvolan yhdistysten yhteiseen Kaikumediaan ja ohjattu heitä yksilöllisille urapoluille.  

Kaikumedia on verkkomedia, joka on syntynyt yhdistysten tarpeesta. Se on toteuttanut yhdistyksille mm. videoesittelyitä, tapahtumien tallentamista, graafista suunnittelua ja esitteiden tekemistä. Hankkeessa työllistetyt ovat olleet vastuussa yhdistysten toimeksiantojen toteuttamisesta. Hankkeessa on myös järjestetty tilaisuuksia, joissa yhdistykset, maahanmuuttajat ja nuoret ovat päässeet kohtaamaan toisiaan sekä koulutusta yhdistyksille ja työllistetyille. Hankkeen esittelyvideon voi katsoa Youtubesta.


Nuorten ryhmä suunnittelemassa yhdistyksen verkkosivujen uutta ilmettä.

Käytännön esimerkkejä

Työllistettyjen tehtävät Kaikumediassa ovat olleet haastavia, monipuolisia ja mielekkäitä sisältäen mm. yhdistysten koulutusten suunnittelua ja toteutusta sekä erilaisia mediatuotannon tehtäviä, minkä ansiosta työllistettyjen vuorovaikutustaidot ja verkostot, vastuunottokyky, joustavuus ja projektimaisten työtehtävien hallinta ovat kehittyneet. Työllistettyjen vahvuudet ja heikkoudet huomioon ottava yksilöllinen ohjaus on ollut ratkaisevan tärkeää kullekin sopivan urapolun löytymisessä.


Valtakunnan Virallinen Kylähullu XV. Jukka Naukkarinen kiertueella Kouvolassa. Päivän livestriimauksen toteuttivat hankkeen valmennettavat.

Hankkeessa on myös järjestetty tilaisuuksia, joissa yhdistykset, maahanmuuttajat ja nuoret ovat päässeet kohtaamaan toisiaan sekä koulutusta yhdistyksille ja työllistetyille. Ideointitapaamisten seurauksena on syntynyt "miniprojekteja" hankkeen sisälle, kuten yhdistysten ja nuorten yhdessä suunnittelema ja toteuttama musiikki- ja ruokatapahtuma sekä Vapaaehtoisuuden puu Yhdistysinfon sivuilla. Vapaaehtoisuuden puu tarjoaa yhteisen alustan, jossa yhdistykset voivat ilmoittaa kerta- tai keikkaluontoisia vapaaehtoistehtäviä, joita kuka tahansa voi poimia hoidettavakseen oman aikataulunsa ja arvojensa puitteissa. Virtuaalinen puu sijaitsee yhdistysinfo.fi -palvelussa. 


Vapaaehtoisuuden puun ensimmäinen prototyyppi. Puusta tulee sähköinen ja sitä kasvatetaan yhdessä yhdistysinfo.fi-sivuston ja paikallisten vapaaehtoisten kanssa.

Paras onnistuminen

Hanketta on toteutettu tiiviissä yhteistyössä hallinnoivan tahon (Pohjois-Kymen Kasvu), Kouvolan kaupungin, Kouvolan Korttelikotiyhdistyksen ja Parik-säätiön kanssa. Hankkeen toimintatavat ovat perustuneet verkostoitumiseen, yhteistyöhön ja kunkin hankkeessa mukana olevan tahon vahvuuksien hyödyntämiseen. Kaikumedian toteutusmalli on tarjonnut pitkäaikaistyöttömille nuorille ja maahanmuuttajille mielekästä tekemistä ja auttanut heitä oman urapolun löytämisessä ja työllistymisessä. Samalla yhdistykset ovat saaneet ratkaisuja viestintäänsä ja löytäneet uusia yhteistyökumppaneita sekä toiminnasta kiinnostuneita. Parasta on se, että Kaikumedia ei jää hankkeen mittaiseksi kokeiluksi, vaan toiminta jatkuu Parik-säätiön alla hankkeen päätyttyä.

Lisätiedot

Tanja Rautavirta 
Sisällöllinen toteutus
puh. 050 590 5655
tanja.rautavirta(at)pohjois-kymenkasvu.fi

Evita Reitti 
Hankkeen hallinnointi
puh. 040 586 1134
evita.reitti(at)pohjois-kymenkasvu.fi

Hankkeen tiedot

S21603 KAIKU – Osallisena Kouvolassa
Pohjois-Kymen Kasvu ry 
1.3.2019–31.8.2021
Kouvolan seutukunta
Kokonaiskustannukset 141 000 €
Hämeen ELY-keskuksen rahoitus 78,87 % (ESR)