Creating Positive Future – FUTU -hanke tukemassa nuoria ja kehittämässä heidän ohjaustaan

Hankkeen tavoitteena on tukea heikommassa työmarkkina-asemassa olevia nuoria muun muassa edistämällä positiivista tulevaisuussuuntautunutta ajattelua, arjen elämänhallintaa ja toimintakykyä. Lisäksi hankkeessa voidaan tukea heitä ammatilliseen jatkokoulutukseen tai työelämään siirtymisessä sekä palveluihin ohjautumisessa. Hankkeen tavoitteena on edelleen kehittää ja juurruttaa aiemmassa Motiivi-hankkeessa (hanke Metropolian nettisivuilla) tuotettuja ohjausmalleja. 

FUTU-hankkeessa kehitetään yhdessä nuorten kanssa toimivia käytäntöjä nuorten tavoittamiseen ja osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemusten luomiseen. Heille tarjotaan ohjausaikaa, osallisuuden kokemuksia ja autoa kohtaamispaikaksi sekä avuksi liikkumiseen ja asioiden hoitamiseen. Toiminnassa hyödynnetään tulevaisuussuuntautunutta ohjausta, jolloin keskiössä on tulevaisuuden suunnittelu nuoren omilla ehdoilla.  

Käytännön esimerkki hankkeen toiminnasta 

Tällä hetkellä hankkeen käytössä olevaa tila-autoa käytetään auttamaan nuoria liikkumisessa erilaisiin palveluihin. Autoa on tarkoitus käyttää myöhemmin koronarajoitusten purkautuessa myös kohtauspaikkana, josta on saatavilla ohjausta, välipalaa sekä mahdollisuus käyttää mobiililaitteita nuoren oman tilanteen arvioimiseen sekä sopivien palveluiden löytämiseksi.  

Hankkeessa järjestetään myös Tulevaisuustorstai-toimintaa viikoittain 16–29-vuotiaille nuorille. Syksyn 2020 ajan ryhmän kohtaamiset tapahtuivat paikan päällä, mutta koronarajoitusten tiukennuttua toiminta siirtyi digitaaliseksi Discord-alustalle. Toiminta on perustunut tulevaisuussuuntautuneen ohjauksen ydinkysymyksille "kuka minä olen", "mitä minä osaan" ja "mihin minä pystyn". Nuoret ovat löytäneet piilossa olleita toiveitaan ja unelmiaan tulevaisuuden suhteen. Näistä toiveista ja unelmista kehitetään konkreettisia suunnitelmia niiden toteuttamiseksi aina esimerkiksi yrityssuunnitelmaan asti.  

Tulevaisuustorstaissa nuoret pääsevät itse toimimaan ohjaajana kykyjensä ja halujensa mukaisesti, mikä tukee osallisuuden ja toimijuuden kokemusten syntymistä. Ryhmässä tyypillisesti ohjaaja tekee nuorten kanssa yhdessä harjoitukset eli osallistuu tasavertaisesti tehtävien tekemiseen ja keskusteluun. Näin nuoret näkevät myös ohjaajien käyvän läpi epäröintiä ja haparointia sekä onnistumisia elämän ja tulevaisuuden suhteen. Ryhmässä myös tarkastellaan itsessä tapahtuneita muutoksia ja kehitystä.

Paras onnistuminen hankkeen aikana 

Osana hanketta järjestetään nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille ohjaajakoulutusta keskittyen tulevaisuussuuntaiseen ohjaukseen. Näissä perehdytyspajoissa on ollut osallistujia monista eri nuorten parissa toimivista organisaatioista, kuten SRK:sta, Espoon ja Helsingin kaupungeista sekä Loisto Setlementti ry:stä.  Perehdytyskoulutuksessa on koettu onnistumisia esimerkiksi yksilöohjaukseen ja nuorten tulevaisuuden suunnitteluun liittyvissä pyrkimyksissä. 

Kokemuksia jaettavaksi

FUTU -perehdytyskoulutukset ovat kaikille nuorten parissa työskenteleville avoimia (lisätietoja täältä: Creating Positive Future - FUTU | Metropolia). Hankkeen myöhemmässä vaiheessa toimijat kertovat kokemuksistaan autosta ohjauksen tilana, osana tulevaisuussuuntautunutta työtä.

Motiivi – Ryhmätoiminnan harjoitekuvaus (pdf), välineitä nuorten ohjaustilanteisiin

Lisätiedot

Eija Raatikainen
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö, yliopettaja
puh. 040 6418 113
eija.raatikainen(at)metropolia.fi

Hankkeen tiedot

S22074 Creating Positive Future – FUTU
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ja Valo-Valmennusyhdistys ry
1.5.2020–31.8.2022
Helsingin seutukunta
Kokonaiskustannukset 381 257 €
Hämeen ELY-keskuksen rahoitus 75 % (ESR)