Suomalainen Leipäkori – Osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä leipomoalalle

Suomalainen Leipäkori -hankkeessa muodostettiin Kanta-Hämeeseen ja välillisesti koko Suomeen vahva leipomoalan osaamiskeskittymä, joka tähtäsi suomalaisen monipuolisen ja perinteisen leipäkulttuurin turvaamiseen. 

Hankkeessa edistettiin leipomoalan osaamisen lisäämisen tarjontaa, tuotettiin toimialalle lisäarvoa kansainvälisistä yhteyksistä ja yhteistyöstä sekä annettiin leipomoille työkaluja, vinkkejä ja osaamista liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. 

Hankkeen kohderyhminä olivat leipomoiden työntekijät ja yrittäjät, leipomoalan opiskelijat ja alalle haluavat sekä alan vaihtajat. Tiedon, taidon ja osaamisen Leipäkorista niin jokainen alalle hakeutuja, työntekijä, esimies, johtaja kuin yrittäjäkin löysi polun oman osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseksi. Tämä varmistettiin järjestämällä laajasti erilaisia koulutuksia ja tapahtumia eri kohderyhmille.

Käytännön esimerkkejä hankkeen toiminnasta

Leipäkori-hankkeen toiminta lanseerattiin Oulussa valtakunnallisilla Leipuripäivillä ja RoadShow-kiertueen myötä toimintaa oli lopulta ympäri Suomen alueellisten yhteistyökumppaneiden siivittäminä. RoadShow-tapahtumia järjestettiin Itä-, Keski- ja Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Pohjanmaalla. Hankkeen tilaisuuksiin sekä koulutuskalenterin koulutuspäiviin oli jokaisella kiinnostuneella vapaa pääsy ja näin ollen erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin osallistuikin kahden vuoden aikana yhteensä miltei 600 henkilöä. Erilaisiin alan tutkintotavoitteisiin koulutuksiin osallistui yhteensä 68 henkilöä.

Kuva kondiittorimestari Eila Kiilamaan vetämästä Voileipäkakut ja cocktailtuotteet -koulutuksesta.

Eri kohderyhmille toteutettiin heidän tarpeidensa mukaisia tilaisuuksia ja seminaareja, joista hyvinä esimerkkeinä toimivat Leipäkorin eväät -miniseminaari sekä Pienten leipomoyrittäjien mahdollisuudet ja arjessa jaksaminen -tilaisuus. Kirsikkana kakussa oli jokaiselle leipomoalalla toimivalle suunnattu Aallonharjalla-päätösseminaari. 

Ammattitaitoa laajennettiin täydennyskoulutuksilla ja rekrytointitarpeeseen luotiin pitkän tähtäimen koulutuspolku. Työpaikkaohjauksen merkitys ammatillisen koulutuksen reformimuutoksessa korostui ja yhteistyötä eri osa-alueiden kanssa päästiin tekemään 80 eri leipomoalan toimijan kanssa. Kansainvälisyysnäkökulman antoi Stuttgartin leipomo- ja konditoria-alan messut, josta osallistujajoukko sai mukaansa lukuisia uusia ideoita ja tulevaisuuden näkymiä.

Paras onnistuminen hankkeen aikana

Tiedon, taidon ja osaamisen lisääminen. Toiminnan kivijalkana oli jalkautuminen alan yrityksiin ja sidosryhmätoimijoihin. Jo hankkeen alkuvaiheessa toiminta-alue laajeni Kanta-Hämeestä valtakunnalliseksi, kun mukaan toimintaan astuivat Opetushallitus, Leipuriliitto sekä muut hanketoimijat. Työelämä- ja sidosryhmäyhteistyön merkitys korostui hankkeen aikana – toiminta oli hyvin vastavuoroista ja sen myötä antoisaa kohderyhmää ajatellen. 

Kokemuksia jaettavaksi

Ihmisiä osallistettiin hankkeeseen jo suunnitteluvaiheessa, jotta lopputuloksesta saatiin mahdollisimman hyödyllinen.  Hankkeen alussa toteutettiin kysely leipomoalan toimijoille ja sen pohjalta kehitettiin koulutuskalenteri. Tällä tavoin hankkeen kohderyhmä pääsi jo alusta asti vaikuttamaan hankkeen järjestämiin tapahtumiin: tilaisuudet ja tapahtumat peilasivat työelämän tarpeita ja toiveita.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Minna Mäkinen, minna.makinen(at)lhkk.fi, 040 3474 074
Projektisihteeri Vuokko Volanen, vuokko.volanen(at)lhkk.fi, 040 7130 568

Projektien hallintapäällikkö Raija Salo, raija.salo(at)lhkk.fi, 040 3474 263

Hankkeen tiedot

S20653 Suomalainen leipäkori – leipomoalan osaamisen varmistaminen
1.3.2016–31.3.2018
Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky
Forssan ja Hämeenlinnan seutukunnat
Kustannusarvio 226 667 €
Hämeen ELY-keskuksen tuki 75 % (ESR)