Mitä ENI CBC:n jälkeen? Ulkorajaohjelmien 2021-2027 ohjelmointi on käynnissä

Rajat ylittävä yhteistyö Suomen ja Venäjän välillä jatkuu tulevalla 2021-2027 ohjelmakaudella kolmen ulkorajaohjelman puitteissa. Tulevien Kaakkois-Suomi – Venäjä, Karelia ja Kolarctic rajat ylittävän yhteistyön ohjelmien valmistelu ja ohjelmointi ovat käynnissä. 

Ulkorajayhteistyöohjelmia valmistellaan osallistuvien maiden ja alueiden yhteistyönä, sidosryhmiä kuullen ja osallistaen. Lisätietoa ohjelmakohtaisesta valmisteluprosessista ja esimerkiksi julkisista kuulemisista on saatavilla Kaakkois-Suomi – Venäjä, Karelia ja Kolarctic rajat ylittävän yhteistyön ohjelmien kotisivuilta sekä sosiaalisen median kanavista. Lisäksi ohjelmien hallintoviranomaiset ovat valmistelleet ohessa olevat esitykset kunkin ohjelman valmistelutilanteesta lokakuussa 2020: 

Lisätietoa ohjelmoinnista on saatavilla myös työ- ja elinkeinoministeriöstä: erityisasiantuntija Tuulia Väliheikki.

Lainsäädännön valmistelu

Koheesiopolitiikan asetusvalmistelut ovat viimeistelyvaiheessa neuvoston, Euroopan parlamentin ja komission kesken. EU:n ulkorajoilla toteutettavien rajat ylittävän yhteistyön ohjelmien toimeenpanoa säädellään tulevalla kaudella pääasiassa Interreg-asetuksella. Kaikkiin koheesiopolitiikan asetusehdotuksiin voi tutustua täällä. Lisätietoja asetusneuvottelujen etenemisestä voi tiedustella myös työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijoilta: Petri Haapalainen ja Martta Viitaniemi.

Myös kansallisesti on käynnissä aluekehittämisen lainsäädännön uudistaminen uutta ohjelmakautta varten. Voit tutustua lainsäädäntöprosessiin täällä. Lisätietoja kansallisen lainsäädännön Interreg-pykälien osalta voi tiedustella myös työ- ja elinkeinoministeriöstä: Helinä Yli-Knuutila