Etelä-Pohjanmaan liiton EAKR-hakuinfo

Perjantai 4.11.2022 klo 9.00 – 10.00

Etelä-Pohjanmaan liitto avasi vuoden 2022 toisen EAKR-hakujakson 24.10.2022 ja hakemuksia voi jättää EURA2021-järjestelmässä 9.12.2022 saakka. Haettavana on yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa.

 

Haussa ovat avoinna Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimintalinjan 1 erityistavoite 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiudet (ÄES) sekä toimintalinjan 2 erityistavoitteet 2.1 Energiatehokkuus, 2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja 2.3 Kiertotalous.

Etelä-Pohjanmaan liitto järjestää kyseistä hakua koskevan hakuinfon kaikille rahoituksen hakemisesta kiinnostuneille. Info järjestetään Teams-etäyhteyden avulla perjantaina 4.11.2022 klo. 9–10.
Liity etäyhteydellä hakuinfoon: Hakuinfo (teams.microsoft.com)