Hakuinfo koordinaatiohankehausta Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuki ja koordinaatio Euroopan sosiaalirahastotyössä 2021-2027

Torstai 1.9.2022 klo 13.00 – 14.30

Hankehaussa haetaan koordinaatiohankkeita Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ohjelman valtakunnalliselle teemalle Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuki ja koordinaatio Euroopan sosiaalirahastotyössä 2021-2027. Teemasta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Koordinaatiohankkeiden rahoittavana viranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus.

Haku on auki 15.6-15.9.2022.

>> Katso hakuilmoitus

Kyseessä on EU:n strateginen hankekokonaisuus, jota hallintoviranomainen (TEM) ja Euroopan komissio seuraavat tarkemmin. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö hakevat kumpikin yhtä erillistä koordinaatiohanketta, jonka tehtävänä on tukea toimintalinjan 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi valtakunnallista ja alueellista osiota.

Koordinaatiohankkeita haetaan kahteen teeman alla toimivaan osa-alueeseen: 1. Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuki ja koordinaatio (STM rahoitus kokonaisuudessaan 5 milj. €) 2. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden yhdenvertaisuus, osallisuus ja tasa-arvo (OKM rahoitus kokonaisuudessaan 3,6 milj. €)

Molemmat osatoteutukset (STM ja OKM) työskentelevät kiinteässä yhteistyössä, suunnitellen toimintaa yhdessä sekä levittäen parhaita toimintamalleja sektorirajat ylittäen.

Koordinaatiohankehaun osalta järjestetään hakuinfo MS Teamsin kautta 1.9.22 klo 13-14.30. Hakuinfossa käydään läpi hankehaun keskeiset sisällöt ja osallistujien on mahdollista esittää kysymyksiä hakuun liittyen.

>>Ilmoittaudu hakuinfoon.

Lisätietoa hankehausta antavat:

Hakuun liittyvät yleiset kysymykset ja hakemuksen täyttämiseen EURA2021-järjestelmässä liittyvät yhteydenotot:
Rahoitusasiantuntija Iida Partanen
Hämeen ELY-keskus
iida.partanen(at)ely-keskus.fi
p. 0295 025 241

Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuki ja koordinaatio (STM) substanssikysymyksissä yhteydenotot:
Erityisasiantuntija Henna Leppämäki
(osallisuus ja yhdenvertaisuus), STM
henna.leppamaki(at)gov.fi
p. 0295 163 132

Erityisasiantuntija Annamari Asikainen
(sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus), STM
annamari.asikainen(at)gov.fi
p. 0295 163 232

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden yhdenvertaisuus, osallisuus ja tasa-arvo (OKM) substanssikysymyksissä yhteydenotot:
Neuvotteleva virkamies Merja Niemi
OKM
merja.niemi(at)gov.fi
p. 0295 330 229