Starttikoulutus ESR-hankkeille (hankkeen maksatus) 2014–2020 (Etelä-Suomi)

Torstai 17.2.2022 klo 9.00 – 12.00

Hämeen ELY-keskus

Starttikoulutus ESR-hankkeille (hankkeen maksatus) 2014–2020 (Etelä-Suomi)

Hämeen ELY-keskus järjestää ensisijaisesti Hämeen ELY-keskuksen rahoittamien ESR-hankkeiden toteuttajille tarkoitetun starttikoulutuksen.

Tilaisuus järjestetään kahdessa osassa. Tilaisuudet järjestetään etäyhteyden kautta. Tilaisuudet koskevat ohjelmakauden 2014–2020 hankkeita.


Tiistai 15.2.2022 kello 9.00-11.30 (hankkeen toteutus)
          Päätös ja hankesuunnitelma, muutoshakemus
          Seuranta- ja loppuraportti
          Horisontaaliset teemat
          Seurantatiedot osallistuvista henkilöistä
          ESR Henkilö -järjestelmä
          Ohjausryhmä, asettamispäätös ja kokoukset
          Viestintä EU-hankkeissa
          Asiakirjojen säilyttäminen


Torstai 17.2.2022 kello 9.00-12.00 (hankkeen maksatus)
           Tukikelpoiset kustannukset
           Maksatushakemus ja sen liitteet
           Henkilöstökustannukset, työajanseuranta
           Hankinnat ja kilpailutus

Päivän kuluessa on mahdollista vaihtaa ajatuksia rahoittajien, maksajien sekä muiden hanketoimijoiden kanssa.


Ilmoittautuminen Webropolissa.


Lisätiedot ja peruutukset: rakennerahastot.etela-suomi(at)ely-keskus.fi
Koulutusmateriaali on saatavissa ennen tilaisuutta rakennerahastojen Etelä-Suomen materiaalipankista.

Kohderyhmät: hyvinvointialueet, julkinen hallinto, järjestöt ja yhteisöt, kunnat, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset