Ett mer tillgängligt Mellersta Österbotten – Ansökningsinfo för trafik- och logistikprojekt

Måndag 7.11.2022 kl. 10.00 – 11.00

Ett mer tillgängligt Mellersta Österbotten – Ansökningsinfo för trafik- och logistikprojekt

En informationsträff om trafik- och logistikprojekt (ERUF) i Mellersta Österbotten ordnas måndagen 7.11.2022 kl. 10–11 via Teams. Evenemanget går på finska.

Denna ansökningsinfo gäller ansökningsomgången för Mellersta Österbotten som inledas snart: Ett mer tillgängligt Finland (TL3). Temat ingår i programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. Finansiering kan sökas för investeringar i vägtrafik och gång- och cykeltrafik som stärker verksamhetsförutsättningarna för små och medelstora företag.

Anmäl dig:  Ansmälningsblankett (webropol)
Anmälningstiden utgår to 3.11.2022.

Ansökningsinfon ordnas via Teams och alla intresserade ryms med!  

Träffens program:

Tid Ämne
10.00 Öppning
10.05-10.15 Finansieringsstödet för glest bebyggda områden och arbetet för att utveckla trafiksystemet i Mellersta Österbotten 
Jyrki Kaiponen, Mellersta Österbottens förbund
10.15–10.30 Bättre tillgänglighet med statens väghållning
Anders Östergard, NTM-centralen i Södra Österbotten
10.30–10.45  Ett mer tillgängligt Mellersta Österbotten – ERUF-finansiering
Jaakko Ryymin, NTM-centralen i Mellersta Österbotten
10.45–10.50  EURA2021-systemet
Irma Liedes, NTM-centralen i Mellersta Österbotten
10.50–11.00 Diskussion

 

Välkommen!