Info för Västra Finland om företagsfinansiering (på svenska)

Onsdag 25.5.2022 kl. 13.00 –  14.30

Info för Västra Finland  om företagsfinansiering (på svenska)

Den första svenskspråkiga infoträffen för Västra Finland om ERUF-företagsfinansiering under programperioden 2021–2027 ordnas onsdagen 25.5 kl. 13–14.30. Information ges om understöd för företagsutvecklande och om hur man ansöker. Vi får också höra om rådgivningstjänsten för små och medelstora företag. Välkommen!

Träffen ordnas via Teams och alla som är intresserade av ämnet får plats.

Anmäl dig: Anmälningsblankett (webropol.fi) 
Anmälningstiden upphör 24.5.2022.

Evenemangets program:

Klockslag Ämne
13.00 Evenemanget öppnas
13.10 Team Finland -tjänsterna
13.30 Understöd för utvecklade av företag /ERUF
13.50 Ansökan, urvalskriterier och poängsättning
14.10 Rådgivning och bestämmelser
14.30 Evenemanget avslutas

 

Evemanget spelas inte in men presentationsmaterialet publiceras på vår webbsajt efter träffen.

Finskspråkiga informationsträffar om företagsfinansiering:

Motsvarande evenemang kommer att ordnas också under hösten 2022.

Välkommen!