“Hur ett kompetenscentrum kan stödja ekosystemet för social innovation?

Torsdag 5.5.2022 kl. 9.00 – 11.00

arbets- och näringsministeriet

“Hur ett kompetenscentrum kan stödja ekosystemet för social innovation?

Välkommen till arbets- och näringsministeriets och Demos Helsinkis evenemang "Hur ett kompetenscentrum kan stödja ekosystemet för social innovation" den 5 maj 2022 kl. 9-11

Det här är den sista av tredelade evenemangsserien, som har undersökt hurdan ett blomstrande ekosystem för social innovation kan vara.  I det här evenemanget kommer att behandla samarbete och vad som borde hända härnäst. Vi kommer att reflektera över deltagarnas erfarenheter och synpunkter på hur ett nationellt kompetenscentrum för sociala innovationer skulle kunna stärka ekosystemet för social innovation i Finland. Du kan delta i evenemanget även om du inte har deltagit tidigare.

Programet:
9.00 Välkommen!
9.10 Ett blomstrande ekosystemet för social innovation. Hur uppnår vi det?
9:30 Workshop
10:40 Gemensam reflektion: vad händer härnäst?


Varmt välkommen! Anmäl dig senast den 2.5. via den här länken

Projektets bakgrund: Demos Helsinki stöder beredningsarbetet i Finland angående sociala innovationer. Arbets- och näringsministeriet som är förvaltningsmyndighet för det regional- och strukturpolitiska programmet ”Ett förnybart och kompetent Finland” ansvarar för arbetet. Som bakgrund har Demos Helsinki berett rapporten ”Selvitys sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemin tilasta, tarpeista ja mahdollisuuksista Suomessa” (Utredning om läget, behoven och möjligheterna i fråga om ekosystemet för social innovation i Finland). I den första delen av den bifogade rapporten (på finska) presenterar Demos Helsinki nuläget för ekosystemet för social innovation i Finland samt de centrala aktörerna och deras behov och mål.


Mer information:

Tapani Kojonsaari
Tapani.Kojonsaari (at) gov.fi

Vera Djakonoff
vera.djakonoff(at)demoshelsinki.fi
040 539 3751


Tapahtumaan ei voi enää ilmoittautua.