Hoppa till innehåll

Södra Karelens förbunds ansökningsomgång REACT-EU ERUF till programmet Hållbar tillväxt och jobb 7.3–10.4.2022

2.3.2022 14.36 | Publicerad på svenska 2.3.2022 kl. 15.00
Nyhet

ERUF-ansökan utlyses för projekt som finansieras med medel ur Södra Karelens förbunds finansieringsram. Sammanlagt ingår ungefär 820 000 euro i ansökningsomgången. Ansökningarna ska lämnas in senast 10.4.2022 i EURA 2014-systemet.

Nylands förbund i egenskap av samordnande förbund öppnar omgången och ansökningarna ska riktas till Nylands förbund. Som handläggande förbund anges Södra Karelens förbund.  Det rekommenderas att beredningen av de projekt som deltar i ansökningsomgången görs så att dessa avslutas senast 30.11.2022.

Ansökningsomgången omfattar ansökningar för projekt som är i linje med Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 (uppdaterat 4/2021). Projekt som främjar digitalisering och verksamhetsutvecklingen vid små och medelstora företag är speciellt önskvärda. Projekten ska uppvisa att deras åtgärder är verkningsfulla och betydelsefulla för en återhämtning av coronaviruspandemin på kort sikt när det gäller livskraftsutvecklingen i södra Karelen (under projektets gång och omedelbart därefter). När det gäller FUI-projekten, ska speciellt sådan projektverksamhet prioriteras som på ett konkret sätt förstärker exempelvis affärskompetensen, tillväxtberedskapen eller den målinriktade nätverksverksamheten hos de små och medelstora företagen. I enlighet med programmet kan man med FUI-projekt även främja klimatneutraliteten i södra Karelen.

Det rekommenderas att beredningen av de projekt som deltar i ansökningsomgången görs så att dessa avslutas senast 30.11.2022. De sökande ska alltså bereda sig på att verkställa ett projekt som har en maximilängd på ca 1,5 år. De sökande ska fästa uppmärksamhet vid att finansiering som berörs av ansökningen motsvarar de planerade åtgärderna. Omfattande projekt är möjliga, ifall behovet och åtgärderna är välmotiverade.

Läs mera om prioriteringarna för den regionala utvecklingen i södra Karelen:

Södra Karelens landskapsprogram 2022-2025 (på finska)

Södra Karelens innovationsstrategi 2022-2025 (Strategi för smart specialisering, på finska)

Södra Karelens överlevnadsplan/Verkställighetsplan för landskapsprogrammet 2020–2021 (på finska)

 

Läs mera om amsökningsomgången.


Ytterligare upplysningar:

Södra Karelens förbund

Laura Peuhkuri, regionutvecklingschef
tfn 040 631 5970
[email protected]

Merja Taipale, finansieringssakkunnig
tfn 040 139 0174
[email protected]

Nylands förbund,
Samordnande landskapsförbund inom Södra Finlands område

Antti Taronen, sakkunnig
tfn 040 507 9998
[email protected]