Hoppa till innehåll

Landskapsförbundens ERUF-ansökningar är nu utlysta – projekt efterlyses inom regional finansiering och hållbar stadsutveckling (Södra Finland)

Utgivningsdatum 12.5.2022 0.01
Haku avoinna

Den nya programperiodens första ansökningar om finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) är nu utlysta. Nylands förbund har utlyst landskapsförbundens gemensamma ansökan om finansiering för de landskapsförbund som hör till Nylands förbunds koordineringsansvar. Dessa landskapsförbund är Egentliga Finlands, Kymmenedalens, Nylands, Päijänne-Tavastlands och Tavastlands förbund. Samtidigt utlyser Nylands förbund ERUF-ansökningar för hållbar stadsutveckling för ekosystemavtalen i Lahtis stad och Åbo stad. Ansökan i fråga om huvudstadsregionens ekosystemavtal startar 15.8.2022.

Ansökningarna är öppna och stödet kan sökas i det elektroniska EURA 2021-systemet för den nya programperioden. Beviljandet av finansiering styrs av det nationella programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. Nylands förbund fattar juridiska finansieringsbeslut om projekt i de landskap som omfattas av Nylands förbunds koordineringsansvar. Det handläggande förbundet fattar beslut om den egna regionens prioriteringar för utveckling och väljer de projekt som ska finansieras. Innehållet i ansökningarna för hållbar stadsutveckling fastställs däremot av innehållet i ekosystemavtalen, och städernas ledningsgrupper gör ett förslag om de projekt som ska finansieras till Nylands förbund som beviljar finansieringen. 

– Eftersom programmets projektansökningar samtidigt utlyses på olika håll i Finland, finns det en stor mängd nya ansökningar i systemet. Det lönar sig att använda systemets sökfunktioner för att man hittar den rätta ansökan, berättar Antti Taronen, sakkunnig vid Nylands förbund. 
 

Inom regional finansiering efterlyses projekt som är förenliga med landskapsförbundens prioriteringar i fem landskap

Under denna ansökningsomgång beviljar fem landskapsförbund högst 23 miljoner euro i ERUF-stöd. I landskapsförbundens ansökan för regional finansiering efterlyses projekt som är förenliga med insatsområdena för innovationsfärdigheter och klimatneutralitet i programmet Ett förnybart och kompetent Finland och deras särskilda mål samt med varje landskapsförbunds egna prioriteringar. I ansökningsannonsen i EURA 2021-systemet beskrivs de insatsområden, särskilda mål och regionala prioriteringar i respektive landskap som är aktuella under den här ansökningsomgången.

– Landskapen har valt i någon mån olika teman och särskilda mål för ansökan, vilket innebär att alla inte har samma innehåll. Dessa framgår dock av ansökningsannonsen i fråga och tillhörande anvisningar, tipsar Antti Taronen. 
 

Finansiering av hållbar stadsutveckling styrs av innehållet i ekosystemavtalen

På basis av ekosystemavtalen finns det sammanlagt 3,59 miljoner euro att dela ut i ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling i de ansökningar som nu har utlysts av Nylands förbund. ERUF-finansieringen för stadsutveckling styrs av programmet Ett förnybart och kompetent Finland samt av ekosystemavtalens innehåll för respektive städer.

– I ansökningarna för hållbar stadsutveckling ger städernas ledningsgrupper sina förslag till projekt som ska finansieras. I ansökningarna efterlyses projekt som är förenliga med ekosystemavtalen. I frågor som gäller projektens innehåll är det bra att kontakta städernas kontaktpersoner, men Nylands förbund ger råd om projektförvaltning och ansökan om stöd, berättar sakkunnig Hanna Laaksonen vid Nylands förbund. 

Ansökningarnas närmare innehåll framgår av ansökningsannonserna som finns i EURA 2021-systemet. Ansökan till de finansieringsansökningar som Nylands förbund har utlyst ska lämnas in senast 16.6.2022. 

Ytterligare upplysningar:

Hanna Laaksonen, sakkunnig, EU-finansiering av regional- och strukturpolitik, 
finansiering av ERUF-projekt, hållbar stadsutveckling och Nyland
tfn 040 574 8930
[email protected]

Antti Taronen, sakkunnig, EU-finansiering av regional- och strukturpolitik,
finansiering av ERUF-projekt i södra Finland
tfn 040 507 9998
[email protected]  

Landskapsförbundens kontaktpersoner finns på webbplatsen strukturfonder.fi. 

Södra Finland