Hoppa till innehåll

Landskapsförbundens ansökningsomgång för ERUF-projekt (Tavastlands, Kymmenedalens, Päijänne-Tavastlands, Nylands och Egentliga Finlands förbund)

Utgivningsdatum 14.11.2022 0.02
Pressmeddelande
Ansökan är äppen

Nylands förbund har utlyst landskapsförbundens gemensamma ansökan om finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för de landskapsförbund som hör till Nylands förbunds koordineringsansvar. Dessa landskapsförbund är Egentliga Finlands, Kymmenedalens, Nylands, Päijänne-Tavastlands och Tavastlands förbund.

Ansökningen är öppen och stödet kan sökas i det elektroniska EURA 2021-systemet. Beviljandet av finansiering styrs av det nationella programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. Nylands förbund fattar juridiska finansieringsbeslut om projekt i de landskap som omfattas av Nylands förbunds koordineringsansvar. Det handläggande förbundet fattar beslut om den egna regionens prioriteringar för utveckling och väljer de projekt som ska finansieras.  

Inom regional finansiering efterlyses projekt som är förenliga med landskapsförbundens prioriteringar i fem landskap

Under denna ansökningsomgång beviljar fem landskapsförbund högst 23 miljoner euro i ERUF-stöd. I landskapsförbundens ansökan för regional finansiering efterlyses projekt som är förenliga med insatsområdena för innovationsfärdigheter och klimatneutralitet i programmet Ett förnybart och kompetent Finland och deras särskilda mål samt med varje landskapsförbunds egna prioriteringar. I ansökningsannonsen i EURA 2021-systemet beskrivs de insatsområden, särskilda mål och regionala prioriteringar i respektive landskap som är aktuella under den här ansökningsomgången.

Ansökningens närmare innehåll framgår av ansökningsannonserna som finns i EURA 2021-systemet. Ansökan till de finansieringsansökning som Nylands förbund har utlyst ska lämnas in senast 21.12.2022. 

 


Ytterligare upplysningar

Antti Taronen, sakkunnig, EU-finansiering av regional- och strukturpolitik,
finansiering av ERUF-projekt i södra Finland
tfn 040 507 9998
[email protected]  

Ville Pernaa, sakkunnig, EU-finansiering av regional- och strukturpolitik,
finansiering av ERUF-projekt i södra Finland
tfn 040 153 1198
[email protected]  

Hanna Laaksonen, sakkunnig, EU-finansiering av regional- och strukturpolitik, 
finansiering av ERUF-projekt, hållbar stadsutveckling och Nyland
tfn 040 574 8930
[email protected]

 

Landskapsförbundens kontaktpersoner finns på webbplatsen strukturfonder.fi

Södra Finland