Hoppa till innehåll

Kymmenedalens kompletterande ERUF-ansökan 5.9-23.9.2022 från programmet Hållbär tillväxt och jobb 2014–2020

Utgivningsdatum 5.9.2022 0.01
Pressmeddelande
Ansökan är öppen

KYMMENEDALENS KOMPLETTERANDE ERUF-ANSÖKAN 5.9–23.9.2022 FRÅN PROGRAMMET HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014–2020

Ur Kymmenedalens förbunds finansieringsram öppnas ERUF-ansökan för tiden 5–23.9.2022 som gäller ERUF-åtgärder i REACT-EU som får finansiering från Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020.  Under denna ansökningsomgång har Kymmenedalens förbund 760 000 euro att dela ut. Nylands förbund, som är det koordinerande förbundet, öppnar ansökan. Det handläggande förbundet fattar beslut om den egna regionens prioriteringar för utveckling och väljer de projekt som ska finansieras.

Ansökan gäller ERUF-åtgärder inom verksamhetslinje 8 i REACT-EU, särskilt mål 12.1: Stärka små och medelstora företags verksamhet, särskilt ur digitaliseringens och den gröna ekonomins synvinkel, och 12.2: Utveckla forsknings- och innovationsverksamheten, särskilt främjande av digitalisering och att göra det med hänsyn till genomförande av samhällets klimatneutralitetsmål. Vid ansökningsomgången efterlyses investeringsprojekt som anknyter till pågående utvecklingsprojekt.

De projekt som ska finansieras ska genomföra landskapsprogrammet, strategin för smart specialisering och/eller färdplanen för ett klimatneutralt Kymmenedalen samt anknyta till de större utvecklingshelheter som har identifierats i överlevnadsplanen. Vid valet av projekten tillämpas allmänna och särskilda urvalskriterier som godkänts av övervakningskommittén för strukturfondsprogrammet. 

Kymmenedalens förbunds ERUF-ansökan i ett steg öppnar 5.9.2022 och stänger 23.9.2022. Ansökningarna ska lämnas elektroniskt via EURA 2014-systemet till Nylands förbund senast 23.9.2022. De projekt som söker finansiering ska beredas så att målet är att projekten avslutas senast 31.8.2023.


Ytterligare upplysningar

Kymmenedalens förbund
Riitta Kallström, regionutvecklingschef
tfn 050 368 3936 
[email protected] 


Nylands förbund, 
samordnande landskapsförbund i södra Finland
Antti Taronen, sakkunnig
tfn 040 507 9998
[email protected]
 

Kymmenedalen Södra Finland