Hoppa till innehåll

ERUF-ansökningsomgång för hållbar stadsutveckling öppen i huvudstadsregionen

Utgivningsdatum 12.8.2022 12.30 | Publicerad på svenska 16.8.2022 kl. 10.28
Pressmeddelande
Ansökan är öppen

Nylands förbund har utlyst en ansökningsomgång för hållbar stadsutveckling för projekt som genomför huvudstadsregionens ekosystemavtal. Ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) styrs anslag för hållbar stadsutveckling via ekosystemavtalen under programperioden 2021–2027. Ansökningsomgången för huvudstadsregionen är öppen fram till 25.9. Det finns 5,34 miljoner euro att dela ut.

I huvudstadsregionens ekosystemavtal för innovationsverksamhet deltar Helsingfors, Esbo och Vanda städer. Genom projekten förstärks ett nätverk av utvecklings- och experimentmiljöer, innovations- och kompetenskluster samt tjänster som utvecklar företagens affärsverksamhet.

Utvecklingsprojekt finansieras ur ekosystemavtalets teman som är

  • intelligenta och hållbara stadslösningar
  • välfärd och hälsoteknologi
  • nya inlärningsmiljöer och digitala kompetenslösningar
  • nya initiativ och allmän utveckling av ekosystemen.

– Det är fråga om en ny gemensam helhet genom vilken vi strävar efter att förstärka huvudstadsregionens innovationsekosystem. Projekten ska också vara förenliga med det regional- och strukturpolitiska programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2020–2027. Vi letar speciellt efter engagerade projektpartner, säger Pekka Enroth vid Esbo stad. 

Städernas ledningsgrupp lägger fram ett förslag om de projekt som ska finansieras. Nylands förbund, som är finansierande myndighet, fattar de juridiska finansieringsbesluten för projekten. Nylands förbund ger också handledning i fråga om projektförvaltning och ansökan om stöd. Information om projektens innehåll ges av städernas kontaktpersoner.

– Jag önskar att de som bereder projekt modigt tar kontakt med städernas projektchefer, säger Fulvio Rizzo vid Vanda stad.

 


 

Ytterligare upplysningar:

Hanna Laaksonen, Sakkunnig, Finansiering av projekt inom EU:s regional- och strukturpolitiska program, ekosystemavtal
tel. 040 574 8930
[email protected]

 

Södra Finland