BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:FLE Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T040000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Ollila Timo (ELY)";RSVP=TRUE:mailto:timo.ollila@ely-keskus.fi ATTENDEE;CN="Kettunen Kimmo (ELY)";RSVP=TRUE:mailto:kimmo.kettunen@ely-kesk us.fi CLASS:PUBLIC CREATED:20230213T075301Z DESCRIPTION:Etelä-Savon ELY-keskus järjestää infotilaisuuden Euroopan a luekehitysrahaston liikenne- ja logistiikkahankkeille.\n\nTeema on osa Uud istuva ja Osaava Suomi 2021–2027 ohjelmaa. Tämä hakuinfo koskee 8.2.20 23 avattuja hakuja: Saavutettavampi Pohjois-Karjala ja Saavutettavampi Poh jois-Savo (TL3). Rahoitusta on haettavana pk-yritysten toimintaedellytyksi ä edistäviin tieliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn (kevyen liikent een) investointihankkeisiin.\n\n \n\nOhjelma:\n\n10:00 Tilaisuuden avaus\, Timo Ollila\, Etelä-Savon ELY-keskus\n\n10:10 Haun tavoitteet ja rahoite ttavien hankkeiden vaikuttavuus sekä hakemusten käsittely\, Kimmo Kettun en\, Etelä-Savon ELY-keskus\n\n10:30 Esimerkkejä viime ohjelmakauden han kkeista\, Tiina Arpola\, Etelä-Savon ELY-keskus\n\n10:40 Keskustelu ja ky symyksiin vastaaminen\n\n11:00 Tilaisuuden päätös\n\n \n\n_____________ ___________________________________________________________________ \n\nMi crosoft Teams -kokous \n\nLiity tietokoneella\, mobiilisovelluksella tai k okoustilan laitteella \n\nLiity kokoukseen napsauttamalla tästä \n\nKokoustunnus: 348 145 297 06 \nTunnuskoodi: BVUpwG \n \nDownload Teams | Join on the web \n\nLiity käyttämällä videoneuvottelulaitetta \n\n636130309@ t.plcm.vc \n\nVideoneuvottelutunnus: 126 848 478 7 \n\nVaihtoehtoiset VTC-ohjeet \n\nTai liity soittamalla (vain ääni) \n\n+358 9 23106513\,\,624100263# Finland\, H elsinki \n\nPuhelinneuvottelun tunnus: 624 100 263# \n\nEtsi paikallinen n umero | Palauta PIN-koodi \n\nLisätietoja | Kokousasetukset \n\n_______________________ _________________________________________________________ \n\n \n\n DTEND;TZID="FLE Standard Time":20230220T110000 DTSTAMP:20230213T074957Z DTSTART;TZID="FLE Standard Time":20230220T100000 LAST-MODIFIED:20230213T075301Z LOCATION:Microsoft Teams -kokous ORGANIZER;CN="Arpola Tiina (ELY)":mailto:tiina.arpola@ely-keskus.fi PRIORITY:5 SEQUENCE:1 SUMMARY;LANGUAGE=fi:TL3 hakuinfo: Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savossa TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000040CEE9FC943BD901000000000000000 010000000A9CDE536D4DD4A4CAA4333DD455102AA X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Etel ä-Savon ELY-keskus järjestää infotilaisuuden Euroopan aluekehitysrahas ton liikenne- ja logistiikkahankkeille.

Teema on osa Uudi stuva ja Osaava Suomi 2021–\;2027 ohjelmaa. Tämä hakuinfo koskee 8. 2.2023 avattuja hakuja: Saavutettavampi Pohjois-Karjala ja Saavutettavampi Pohjois-Savo (TL3). Rahoitusta on haettavana pk-yritysten toimintaedellyt yksiä edistäviin tieliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn (kevyen lii kenteen) investointihankkeisiin.

 \;

Ohjelma:

10:00 Tilaisuuden avaus\, Timo Ollila\, Etelä- Savon ELY-keskus

10:10 Haun tavoitteet ja rahoitettavien hankkeiden vaikuttavuus sekä hakemusten käsittely\, Kimmo Kettunen\, Ete lä-Savon ELY-keskus

10:30 Esimerkkejä viime ohjelmakaud en hankkeista\, Tiina Arpola\, Etelä-Savon ELY-keskus

10 :40 Keskustelu ja kysymyksiin vastaaminen

11:00 Tilaisuud en päätös

 \;

< p class=MsoNormal>____________________________ ____________________________________________________

Microsoft Teams -kokous

Liity tietok oneella\, mobiilisovelluksella tai kokoustilan laitteella < /span>

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Kokoustunn us: 348 145 297 06
Tunnuskoo di: BVUpwG

Liity käyttämällä videoneuvottelulaitet ta

636130309@t.plcm.vc

< /div>

Videoneuvottelutunnus: 126 848 478 7

Tai l iity soittamalla (vain ääni)

+358 9 23106513\,\,624100263#  \; Finland\, Helsinki

Puhelinneuvottelun tunnus: 624 100 263#

__________ ______________________________________________________________________

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTLASTSEQUENCE:1 X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20230213T074957Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR