Hyppää sisältöön

Kymenlaakson täydentävä EAKR-haku Kestävää Kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaan on auki 5.9.–23.9.2022

Julkaisuajankohta 5.9.2022 0.01
Tiedote
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020. Haku on avoinna 5.–23.9.2022.

Hakuilmoitus

KYMENLAAKSON TÄYDENTÄVÄ EAKR-HAKU 5.9.–23.9.2022 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014–2020 -OHJELMASTA


Kymenlaakson liiton rahoituskehyksestä avataan kohdennettu EAKR-haku Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 –  Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ajalle 5.–23.9.2022 REACT-EU:n EAKR-toimenpiteisiin. Tähän hakuun Kymenlaakson liitolla on käytettävissään 760 000 euroa. Haun avaa koordinoivana liittona Uudenmaan liitto. Käsittelevä liitto päättää alueensa kehittämisen painopisteistä ja valitsee rahoitettavat hankkeet.

Haussa on avoinna toimintalinjan 8 REACT-EU-EAKR-toimenpiteen erityistavoitteet 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta sekä 12.2 Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta. Hankehaussa haetaan käynnissä oleviin kehittämishankkeisiin liittyviä investointihankkeita.

Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa maakuntaohjelmaa, älykkään erikoistumisen strategiaa ja/tai Hiilineutraali Kymenlaakso -tiekarttaa sekä liittyä selviytymissuunnitelmassa tunnistettuihin laajempiin kehittämiskokonaisuuksiin. Hankkeiden valinnassa käytetään rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymiä yleisiä ja erityisiä valintaperusteita. 

Kymenlaakson liiton yksivaiheinen EAKR-rahoitushaku avautuu 5.9.2022 ja päättyy 23.9.2022. Hakemukset tulee jättää EURA 2014 -järjestelmän kautta sähköisesti Uudenmaan liitolle viimeistään 23.9.2022. Haettavat hankkeet tulee valmistella niin, että niiden tavoitteena on päättyä viimeistään 31.8.2023.


Lisätiedot

Kymenlaakson liitto
Riitta Kallström, aluekehityspäällikkö
puh. 050 368 3936 
[email protected]


Uudenmaan liitto, 
koordinoiva maakunnan liitto Etelä-Suomen alueella
Antti Taronen, erityisasiantuntija
puh. 040 507 9998
[email protected]
 

Etelä-Suomi Kymenlaakso