Hyppää sisältöön

Kymenlaakson täydentävä EAKR-haku Kestävää Kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaan on auki 31.10.–21.11.2022

Julkaisuajankohta 31.10.2022 0.01
Tiedote
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020. Haku on avoinna 31.10.–21.11.2022.

Hakuilmoitus

KYMENLAAKSON TÄYDENTÄVÄ EAKR-HAKU 31.10.–21.11.2022 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014–2020-OHJELMASTA


Kymenlaakson liiton rahoituskehyksestä avataan kohdennettu EAKR-haku Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ajalle 31.10.–21.11.2022 REACT-EU:n EAKR-toimenpiteisiin. Tähän hakuun Kymenlaakson liitolla on käytettävissään 200 000 euroa. Haun avaa koordinoivana liittona Uudenmaan liitto. Käsittelevä liitto päättää alueensa kehittämisen painopisteistä ja valitsee rahoitettavat hankkeet.

Haussa avataan toimintalinjan 8 REACT-EU:n EAKR-toimenpiteen erityistavoitteet 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta sekä 12.2 Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta. Hankehaussa haetaan nopeita ja täsmällisesti kohdennettuja kehittämishankkeita ja mahdollisesti niihin liittyviä investointihankkeita. Hankkeiden tulee kohdistua Kymenlaakson maakuntaohjelmassa tunnistettuihin ja älykkään erikoistumisen strategiassa tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin.

Hankkeiden valinnassa käytetään rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymiä yleisiä ja erityisiä valintaperusteita.

Kymenlaakson liiton yksivaiheinen EAKR-rahoitushaku avautuu 31.10.2022 ja päättyy 21.11.2022. Hakemukset tulee jättää EURA 2014 -järjestelmän kautta sähköisesti Uudenmaan liitolle viimeistään 21.11.2022. Haettavien hankkeiden tulee päättyä viimeistään 31.12.2023, mutta tuenhakijoita kannustetaan valmistelemaan hankkeille tästäkin napakampi ja tiivis aikataulu. 


Lisätiedot

Kymenlaakson liitto
Riitta Kallström, aluekehityspäällikkö
puh. 050 368 3936 
[email protected]


Uudenmaan liitto, 
koordinoiva maakunnan liitto Etelä-Suomen alueella
Antti Taronen, erityisasiantuntija
puh. 040 507 9998
[email protected]

 


Hakijan opas


 

Etelä-Suomi Kymenlaakso