Hyppää sisältöön

Etelä-Karjalan liiton REACT-EU EAKR-haku Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmaan auki 7.3.–10.4.2022

2.3.2022 14.36
Uutinen

EAKR-haku avataan Etelä-Karjalan liiton rahoituskehyksestä rahoitettaville hankkeille. Rahoitusta on haettavissa yhteensä noin 820 000 euroa. Hakemukset tulee jättää EURA 2014 -järjestelmässä viimeistään 10.4.2022.

Haun avaa Etelä-Suomen koordinoivana liittona Uudenmaan liitto, ja hakemukset tulee kohdistaa Uudenmaan liitolle. Käsitteleväksi liitoksi merkitään Etelä-Karjalan liitto. Haettavat hankkeet suositellaan valmisteltavaksi niin, että ne päättyvät viimeistään 30.11.2023.

Haussa haetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman (päivitetty 4/2021) mukaisia hankkeita REACT-EU:n molempiin erityistavoitteisiin 12.1. ja 12.2. Hankkeita toivotaan erityisesti digitalisaation edistämiseen sekä pk-yritysten toiminnan kehittämiseen. Hankkeiden tulee osoittaa toimien merkittävyys koronapandemiasta elpymiseen sekä vaikuttavuus Etelä-Karjalan elinvoiman kehittämisen kannalta lyhyellä tähtäimellä (hankkeen aikana ja välittömästi sen jälkeen). TKI-hankkeiden osalta tulee panostaa erityisesti hanketoimintaan, jolla vahvistetaan konkreettisesti esim. pk-yritysten liiketoimintaosaamista, kasvuvalmiutta tai tavoitteellista verkostotoimintaa. TKI-hankkeilla voidaan myös edistää Etelä-Karjalan hiilineutraalisuutta ohjelman mukaisesti.

Hankkeet suositellaan valmisteltavaksi niin, että ne päättyvät viimeistään 30.11.2023. Hakijoiden tulee siis valmistautua enimmäiskestoltaan noin 1,5 vuoden hanketoteutukseen. Hakijoiden tulee kiinnittää huomiota siihen, että haettu rahoitus on suhteessa suunniteltuihin toimenpiteisiin. Laajatkin hankkeet ovat mahdollisia, jos tarve ja toimenpiteet ovat hyvin perusteltuja.

Lue lisää Etelä-Karjalan alueellisista kehittämisen painopisteistä:

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2022-2025

Etelä-Karjalan innovaatiostrategia 2022-2025 (Älykkään erikoistumisen strategia)

Etelä-Karjalan selviytymissuunnitelma/Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2020–2021

 

Lue tarkemmat tiedot hakuilmoituksesta.