Hyppää sisältöön

Etelä-Karjalan liiton REACT-EU-EAKR-haku Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmaan on auki 15.8.–9.9.2022

Julkaisuajankohta 12.8.2022 12.30
Tiedote
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020. Haku on avoinna 15.8.–9.9.2022.

Hakuilmoitus

ETELÄ-KARJALAN REACT-EU-EAKR-HAKU 15.8.–9.9.2022 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014–2020 -OHJELMASTA

 

REACT-EU-rahoitus on osa EU:n elpymisvälinettä. Rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle.

REACT-EU-rahoitus on osa EU:n elpymisvälinettä. Rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. REACT-EU-EAKR-haku avataan Etelä-Karjalan liiton rahoituskehyksestä rahoitettaville hankkeille. Haun avaa Etelä-Suomen koordinoivana liittona Uudenmaan liitto. Haussa haettavaa rahoitusta on yhteensä noin 400 000 euroa. Hakemukset tulee jättää EURA 2014 -järjestelmässä viimeistään 9.9.2022. Haettavat hankkeet tulee valmistella niin, että niiden tavoitteena on päättyä viimeistään 31.8.2023.

Haussa haetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman (päivitetty 4/2021) mukaisia hankkeita. Hankkeiden rahoituksen ehtona on, että viranomaisilla on tarvittava myöntövaltuus käytettävissään Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020-rakennerahasto-ohjelman toimintaan. 

Valintakriteerit 

Hankkeiden arvioinnissa käytetään rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä. Valintakriteerit määritellään tarkemmin hakijan oppaassa.  Lisäksi lain alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 28 § mukaisesti maakunnan yhteistyöryhmät voivat tarvittaessa tehdä rahoitushakuun rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymiä valintakriteerejä tarkentavia alueellisia kriteereitä, jotka kerrotaan hakijan oppaassa.  

Hakukierroksen alueelliset painotukset (Etelä-Karjala)  

Etelä-Karjalan liitto on asettanut haulle alueelliset painotukset ja hakee hankkeita rahoitettavaksi toimintalinjalta 8. Haku avataan REACT-EU:n erityistavoitteeseen 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta. Haun painotuksena on REACT-EU:n mukaisesti edistää koronakriisistä toipumista, kansainvälistymistä ja tki-toimintoja sekä vahvistaa alueen yrityksiä ja organisaatioita uudistamaan ja kehittämään toimintaansa elpymisvaiheessa.  
 

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2022–2025
 
Etelä-Karjalan innovaatiostrategia 2022–2025 (Älykkään erikoistumisen strategia) 
 
Etelä-Karjalan selviytymissuunnitelma / Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2020–2021  
 

Hakemusten toimitustapa 

Hankehakemukset täytetään EURA 2014 -järjestelmässä osoitteessa www.eura2014.fi. Hakemukset tulee jättää EURA 2014 -järjestelmässä viimeistään 9.9.2022. Ennen hakemuslomakkeen täyttämistä hakijan tulee perehtyä tarkoin hakemuksen täyttöohjeisiin. Osoita hakemus Uudenmaan liitolle. Käsitteleväksi liitoksi valitaan Etelä-Karjalan liitto.  


Lisätiedot 

Hakijan opas ohjeistaa tuen hakijoita. Maakunnan liittojen yhteystiedot löytyvät alta sekä hakijan oppaasta ja rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osion Yhteystiedot-välilehdeltä. 

Valintaperusteisiin voit tutustua myös rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa

Hakemus tulee laatia joko suomeksi tai ruotsiksi. 
 
Etelä-Karjalan liitto 
Posti- ja käyntiosoite: Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta 
 
Heli Gynther, aluekehitysasiantuntija 
puh. 040 485 5109 
[email protected] 
 
Merja Taipale, rahoitusasiantuntija 
puh. 040 139 0174 
[email protected] 
 
 
Uudenmaan liitto,  
Koordinoiva maakunnan liitto Etelä-Suomen alueella 

Posti- ja käyntiosoite: Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki 
 
Antti Taronen, erityisasiantuntija 
puh. 040 507 9998 
[email protected] 
 


 

Etelä-Karjala Etelä-Suomi